Ta kontakt for din gratis rådgivningstime!

Livesendinger

Praktiske råd og tips til din lederhverdag ☕️

Ingfrid er live på nett med fokus på ledelse og mennesker på jobb. Her får du praktiske råd og tips til din hverdag og du kan stille spørsmål om det du lurer på!

Det er alltid gratis å delta 😀

Vi har tatt sommerfri fra våre faste sendinger ☀️

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

KALENDER 2. KVARTAL 2017

DELTAKELSE PÅ FROKOSTSEMINAR

Vi har nå hatt over 200 deltakere på våre faste frokostseminar og får hyggelige tilbakemeldinger 😀

"Takk for et inspirerende webinar! Jeg synes det er spesielt spennende når du trekker inn forskningsresultater I presentasjonen og gir konkrete verktøy."

"Skal ha medarbeidersamtaler for første gang, og fikk veldig mange gode råd, ideer og bekreftelse på egne erfaringer fra selvopplevde samtaler. Fint at du setter ord på hvordan få til den gode samtalen."

"Dette var veldig bra!!! Første gang jeg deltar - blir ikke siste! Tusen takk for denne gaven!"

"Jeg liker at du har en uformell stil, bruker enkle ord og klarer å sette alle de "teoretiske ordene" inn i en praktisk hverdag på en enkel og forståelig måte."

"Veldig bra! Nyttige tips som forholdsvis enkelt kan implementeres i hverdagen."

"Dette er kjempenyttig, tusen hjertelig takk!"

"Var usikker på hvordan dette ville bli, ettersom det kan være ganske passivt. Men presentasjonen var veldig bra, og Ingfrid er dyktig til å formidle budskapet og holde en god rød tråd. En veldig fin sammensetning av et overordnet bilde, og konkrete råd."

GRATIS LEDERGUIDE

Her vil du lære mer om grunnlaget for gode relasjoner, jakten på indre motivasjon og hvordan akseptere endringer og mye mer!

Legg inn navn og epost så sender vi deg vår GRATIS guide! 

TIDLIGERE FROKOSTSEMINAR

FB LIVE - Hva lurer du på?

Mange spennende spørsmål denne fredagen 👍  så jeg fikk jammen brynt meg! Husk du kan alltid sende inn dine spørsmål nederst på siden her!

Kan de fleste lære seg å bli en god leder, eller er det noe du "har" eller "ikke har" i deg?

Hei, jeg lurer på hva du mener er viktig at en leder vet før han blir leder?

Jeg har et spørsmål til deg fra en som skal på intervju til ny jobb. (og som har vært på flere intervjuer allerede) Hver gang får han dette spørsmålet; "-Har du noe du vil spørre oss om?" - Hvordan besvare dette spørsmålet slik at intervjuerne sitter igjen med et godt inntrykk av kandidaten?

Hockey trener Pål Gulbrandsen bruker det engelske F ordet både når han roser og riser. Er det greit for en leder å utstrakt bruke banning som motivasjonsfaktor ?

 

#1 Medarbeidersamtalen

Hvorfor er medarbeidersamtalen et godt verktøy og hva kan vi oppnå med en god medarbeidersamtale. 8 smarte triks og 8 feller å gå i. Hva kjennetegner en god (medarbeider) samtale

#2 Få suksess som leder med 3 om dagen!

Indre og ytre motivasjonsfaktorer. De 3 næringsstoffer for menneskelig utvikling og hvordan du kan få folka dine til å jobbe hardere og smartere. Verktøy og smarte triks du kan ta i bruk i din hverdag

#3 Den som hyler høyest får mest lønn!

Hva er lønn, hva regulerer og hva er kompetanse? Stillinger, roller og bruk av tillegg utover avtalt lønn. Hvordan kan du begrunne forskjeller i lønn?

#4 Hvordan kan du som leder utvikle prestasjoner gjennom effektive tilbakemedlinger?

Hvorfor er en god tilbakemeldingskultur viktig? 3 om dagen, kompetanse og mestring, en viktig forskjell - Evne og Adferd

#5 Hva betyr det at jeg er ekstrovert eller introvert?

Hva er viktig å vite for å bli kjent med oss selv og å ta vare på både oss selv og andre som ekstroverte eller introverte! 

#6 Jakten på ny medarbeider

Rekruttering kan deles inn i 3 hoveddeler. Behovsanalyse, rekrutteringsprossen og onboarding. I dag skal vi se på den første viktige analysedelen. Hva er det egentlig bedriften har behov for og hvordan sikre oss at vi jakter på rett person?

#7 Ledelse i endringsprosesser

Hva som skal til for å oppnå endring uten støy? Selve endringsprosessen (kulturendring og/eller en engangshendelse) Vi ser på Kotters 8 trinn til endring.  Hva er viktige lederegenskaper å ta frem i en endringsprosess og viktigheten av ordet - HVORFOR

#8 Medarbeiderundersøkelser

Hvorfor ønsker vi å måle? Sammen med innspill til verktøy å bruke diskuterte vi om det er smart med store og omfattende eller små og kjappe? Tilslutt så vi på evaluering av resultater og den viktige tiltaksplanen. Deltakerne var fornøyd med å få ferdige undersøkelser de kunne kopiere og ta i bruk 😀

#9 Hvordan skal vi disponere vår ledertid?

Hvilke ansvarsområder ligger det i lederollen og hvordan kan vi på best mulig måte prioritere tiden vår.

#10 Innbokskontroll

Innbokskontroll er en metode for mer effektiv oppgavehåndtering. Metoden handler om hvordan du tenker rundt måten du løser oppgaver på. Jørn Kippersund var på besøk, gav oss inspirasjon og læring til å ta kontroll på innboksen før ferietid.

Deltaker: "Var veldig nyttig frokostseminar i dag J
Jeg dro også med meg en kollega, det samme er hans tilbakemelding – vi er begge i gang med innbokskontrollen.
Er så relevant og nyttig tema at jeg har valgt å ta det med i vårt avdelingsmøte til uka"

#11 Lederollen

Med Elin Ørjasæter på besøk var tema denne gangen var utydelig ledelse, men drøsen gikk godt og deltakerne var engasjert så vi "rotet oss" bort i litt av hvert 😀
➜ Hva kan være årsaken til utydelighet hos ledere og hvordan bli en tydeligere leder?
➜ Nye personvernregler
➜ Hvordan henger kopisyke og konfliktskye ledere sammen?
➜ Hva med rusmidler og den første praten
➜ Er det endringer å se i fremtidens arbeidsliv og hva er forskjell på et referat og en forhandling?
➜ Få svar på hvilket spørsmål som setter Elin litt ut og hvorfor hun valgte å slutte i en jobb på dagen!

Tilgang til opptak

Det er gratis å delta på seminarene, men du må bli med "live". Repriser er kun tilgjengelig for betalende medlemmer.

Tema og spørsmål til våre frokostseminar

Still de spørsmålene du lurer på og gjerne dine temaønsker om ledelse og mennesker på jobb 👍

Vi vil alltid behandle spørsmålene du sender inn anonymt!