Digital

medarbeidersamtale

Vi tar medarbeidersamtalen til et nytt nivå

PRØV GRATIS I 30 DAGER

Bedre forberedelse

Mer konkret og effektiv samtale

Definerte motivasjonsfaktorer

Bedre resultat og oppfølging

Nettbasert lederverktøy som får mer ut av dine medarbeidere

En unik metode for måling av motivasjonsfaktorer og forventninger.

Veiledning

Forbereder leder og medarbeider til samtalen, identifiserer samtaleemner og fokusområder.
 

Kvalitet

Prosesstyrt gjennomføring sikrer lik gjennomføring i hele organisasjonen. Medarbeidersamtalen satt i system.

Målbarhet

Mål fremdriften i prosessen gjennom hele organisasjonen. Målbare resulteter på tilfredshet og fokusområder for hele organisasjonen.

Styringsverktøy

Identifiser fokusområder. Se innsats innenfor emner og få målbare resultater i hele organisasjonen.
 

"Perex har vært et nyttig verktøy for oss som ikke har HR kompetanse internt, videre har systemet gitt oss en god oversikt på tema og punkter for en god medarbeidersamtale med de ansatte. Sist men ikke minst er systemet intuitivt, noe som kanskje er det viktigste for å kunne dra ut god data"

Helge Arntsen
Daglig leder

PRØV GRATIS I 30 DAGER

MÅNEDSPRIS

20.- pr.bruker

PLUSS  FASTPRIS 750.-

INGEN OPPSTARTSKOSTNADER

*Årlig faktura

PRØV GRATIS I 30 DAGER

OVER 100 ANSATTE?

TA KONTAKT FOR PRIS

E-post: Send E-post

Telefon: +47 952 45 649

KONTAKT

Medarbeidersamtalen satt i system

Medarbeiders forberedelse

Forberedelsen måler medarbeiders forventninger, prioritet og hvor tilfreds han er med dagens situasjon. Medarbeider ledes igjennom forberedelsen som hjelper medarbeideren å tenke gjennom de emner som er viktige for samtalen.

Leders forberedelse

Leders forberedelse er å gjennomgå resultatet av medarbeiders forberedelse. Leder har mulighet til å sammenligne med tidligere resultater. Leder gjennomgår handlingsplanen fra forrige samtale og emner medarbeideren har lagt inn.

Samtalen

Selve samtalen er kokt ned til konkrete samtaleemner, samlet gjennom medarbeiders og leders forberedelse. Diskuter resultatet og medarbeider sine forventninger, og komme frem til tiltak i handlingsplanen for å møte medarbeider sine forventninger.

Oppfølging

Handlingsplanen er resultatet av samtalen, komprimert til konkrete mål. Leder får samlet fremdrift for alle medarbeidere og har mulighet til å følge opp fremdrift og agenda. Medarbeider får påminnelser om tidsfrister som nærmer seg.

Du oppnår bedre resultater gjennom en kontinuerlig oppfølging, selve samtalen er kun ett steg i en prosess som varer hele året!

Responsive design

Cloud løsning - Alltid tilgjengelig på pc, nettbrett og mobil

Kontakt oss

E-post: Send E-post

Telefon: +47 952 45 649

Close

Fyll inn informasjon i skjema under så kontakter vi deg.

Du kan også nå oss på telefon: +47 952 45 649