Mennesker på jobb 📎

Mistrivsel på jobb - mitt ansvar?

Det er MEG det kommer an på!

Dette er en leveregel som har vært med meg i mange år. I det legger jeg at det er jeg som har ansvar for mitt eget liv og mine egne valg. Jeg kan...

Les mer...