Intern og ekstern kommunikasjon: 2 sider av samme sak

Tenk deg at du står og venter på bussen. «Hos oss er det fint å jobbe», står det på en stor reklameplakat i busskuret. «Hmm», tenker du kanskje. «Noe sånt burde vi også lage!» Helt til du ser at det har dere faktisk gjort. Avsenderen er firmaet der du jobber som rekrutteringsansvarlig.

Eller kanskje leser du på førstesiden av avisen: «Hos oss skal vi være lønnsledende!». Men «oss» er din bedrift, hvor du er forhandlingsleder, og i sluttspurten av et lønnsoppgjør.

Sånt går ikke an, det sier seg selv. Men det skjer, gang på gang.

Av og til kan det nesten virke som markeds- og kommunikasjonsavdelingen lever sitt eget liv. Og av og til har jeg behov for å rope det høyt: INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKASJON ER TO SIDER AV SAMME SAK!!!

Det er IKKE lov å gå ut i markedet med noe som helst, uten at det interne livet vet om det!

Det vi sier og gjør, både ute og inne, MÅ henge sammen. Det gir liten eller ingen troverdighet om det spriker. Vi som ledere er ansvarlige for at det interne livet kjenner seg godt igjen i den som kommuniseres eksternt. Med alle verktøyene vi har tilgjengelig i dag, er det heller ingen grunn til at vi ikke skal få dette til.

DET INTERNE BLIR DET EKSTERNE

I et blogginnlegg på sosialkommunikasjon.no, «Det interne blir mer sosialt og åpent», tar Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen for seg hvordan vi kommuniserer internt. De avslutter med et spørsmål: For etter hvert som skillene mellom intern og ekstern kommunikasjon gradvis viskes ut, kan vi si at det interne også blir eksternt?

Mitt svar på det spørsmålet er et rungende JA. Vi lever i dag i et så åpent og transparent samfunn, at det ikke går an å holde de to livene adskilt.

STOR ELLER LITEN?

Uansett valg av organisasjonsform i din bedrift, er det mulig å snakke sammen, finne metoder som passer hos dere, og ha gode rutiner for egen kommunikasjon, eksternt og internt. Kampanjer og uttalelser fra markeds – og kommunikasjonsavdelingene må være tuftet på interne prosesser.

Om dere er små eller store, med egne støtteavdelinger eller ei. Den ene hånden må vite hva den andre gjør for å oppnå troverdighet.

 
Hva mener du?
Legg igjen en kommentar.