Gode råd til medarbeidersamtalen

Åhhh, den tiden igjen… Tenker du sånn når medarbeidersamtalene nærmer seg? Her er noen tips til hvordan det mange ledere faktisk gruer seg til, kan bli en ordentlig energiboost!

Jeg har opplevd ledere som gruer seg og ledere som synes det er bortkastet tid, men også ledere som gleder seg til dette pusterommet med fokus på hver og en av sine medarbeidere. Mitt råd? Bruk medarbeidersamtalen til å sette deg ned med hver og en, med god tid og uten forstyrrelser. Gode forberedelser er halve jobben. Min erfaring er du oppnår mest ved regelmessige samtaler og en forutsigbar metodikk.


FOKUS PÅ DEN ENKELTE

Medarbeidersamtalen gir en enestående anledning til å fokusere på hvordan dere - altså hver enkelt medarbeider og du som leder - kan samarbeide for å nå bedriftens mål, og utforme en arbeidssituasjon som gir arbeidsglede, utvikling og trivsel for den enkelte.

Ett av målene med samtalen er at den enkelte skal se sammenhengen mellom egen innsats og bedriftens mål. Samtalen er dessuten en gyllen anledning til å gi tilbakemeldinger, ris og ros, og gir et godt grunnlag for oppfølging. Det gir den enkelte opplevelsen av større medbestemmelse, økt tillit, bedre kommunikasjon og samarbeid.

GODE FORBEREDELSER ER HALVE JOBBEN

Å være godt forberedt for både medarbeider og leder er viktig og en selvfølge. Det finnes flere gode nettbaserte programmer du kan bruke. Du kan også gjøre det veldig enkelt, ved å ta i bruk et skjema som begge fyller ut på forhånd.


Medarbeidersamtalen består av tre deler, forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Alle tre delene er viktige, det er summen av de tre som gir deg resultater. Husk at som mennesker ønsker vi å bli sett. Bruk prosessen til å se og lytte! Vi ble utdelt to ører og en munn av en grunn... ;-)

SKAL VI SNAKKE OM LØNN?

Et spørsmål jeg ofte får, er om lønn skal være en del av denne samtalen. Jeg mener at en godt kan snakke om forventninger: fornøyd/ ikke fornøyd og lønnsnivå. Men lønnsforhandlinger - hvor mye den enkelte skal ha i lønn - hører ikke til i denne samtalen. Min erfaring er at det tar for mye fokus fra det som er hensikten med samtalen, nemlig utvikling.

TIL SLUTT…

Om du har årlige eller halvårlige samtaler, og kaller dem medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler eller hva som helst, spiller ingen rolle. Det viktigste er at du finner en metode for dialog og forventningsavklaring som fungerer for deg.

Og: Har du ikke intensjon om å bruke dette verktøyet på en skikkelig måte, er det bedre å la være! Ikke lag retningslinjer som ikke blir overholdt! Ikke skap forventninger du ikke klarer å innfri.


GODE RÅD FOR MEDARBEIDERSAMTALEN

Snakk med og ikke bare til. Anstreng deg for å forstå den andre, ved å lytte oppmerksomt til innholdet og meningen i det som blir sagt.

  • Vær forberedt
  • Vær nysgjerrig
  • Hold avtalen
  • Hold samtalen på et nøytralt sted, gjerne ute av huset
  • Fullt fokus, ingen forstyrrelser

TIL LEDER:

Vær forutsigbar og vis at dette er viktig for deg!


TIL MEDARBEIDER:

Forbered deg godt, og bruk denne samtalen til å diskutere ønsker og muligheter for din egen utvikling!

Det er din karriere! Du har både makt og ansvar til å lede din egen arbeidshverdag. Få mest mulig ut av medarbeidersamtalen; bli kjent og formidle dine bidrag for å få tilbakemeldinger og retning som vil hjelpe deg videre.


Lykke til i din neste medarbeidersamtale!

- Ingfrid

Hva mener du?
Legg igjen en kommentar.