Endringsledelse

Som organisasjoner må vi konstant være på «alerten» for å følge med på hva som skjuler seg bak neste sving. Vi må evne å se nye muligheter og ta i bruk teknologiske nyvinninger. Vi må tilpasse oss endrede og nye marked, finanskriser, skiftende kronekurser og mye mer.

Dette vil for mange bety at de må inn i omstillingsprosesser som kan kjennes tøffe. Arbeidsstokken må kanskje reduseres, det skal fusjoneres eller fisjoneres eller kanskje bedriften skal inn i en virksomhetsoverdragelse.

Da trengs kunnskap om endringsledelse, ta gjerne kontakt for å høre hvordan jeg kan støtte ditt endringsbehov.

Relatert: Velg rett verktøy når du må nedbemanne

Under kan du høre John Kotter snakke om de forskjellige aspektene til god endringsledelse.

I 40 år har har John Kotter jobbet med utallige ledere og organisasjoner gjennom endring og gjennomføring av nye strategier. Han identifiserte og fant 8 suksessfaktorene som han satt sammen til en metodikk, den prisbelønte 8-trinns prosessen for endringsledelse.

Sett av litt tid til å lære mer og bli en bedre endringsleder.

Start gjerne med min presentasjon av John Kotter`s 8 trinn for endringsledelse:

8 videoer med John Kotter om utfordringer i endringsledelse:

1. John Kotter on Change Leadership


2. Establish a Sense of Urgency

3. Why Do Change Efforts Lose Momentum? 4. How to Create a Powerful Vision for Change

 


5. Resistance to Change

 


6. How Can Leaders Encourage Employees to Take Action?

 


7. Confidence: the Key to Driving Change

 

 
8. Change Management vs. Change Leadership — What's the Difference

 


Lykke til med ditt endringsarbeid!

- Ingfrid